LOKALIZACJA:

Tereny inwestycyjne w Mielnie – obszar o łącznej powierzchni 1,0505ha atrakcyjnego gruntu pod inwestycję bezpośrednio przy deptaku (dz. ew. nr  42/68 o powierzchni 1,0481ha oraz dz. ew. nr 42/67 o powierzchni 0,0024ha (na działce posadowiona trafostacja).

Grunt stanowi przedmiot prawa własności (KW nr KO1K/00039995/7).

PRZEZNACZENIE:

Teren zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: A25.U/MW co stanowi teren zabudowy usługowej (z preferencją dla turystyki, wypoczynku i rekreacji) z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na zasadach określonych w § 4 ust. 5). 

KOMUNIKACJA:

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kościuszki, której właścicielem jest Gmina Mielno. 

Dostęp do drogi publicznej na podstawie Decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi gminnej – ul. Kościuszki (dz. 43/1).

OTOCZENIE:

W otoczeniu dominuje zabudowa pensjonatowa, hotelowa i zakwaterowania turystycznego.

UZBROJENIE:

  • przyłącze wodociągowe,
  • przyłącze kanalizacji sanitarnej,
  • energetyczna linia kablowa.
  • pozostałe media dostępne w drodze przyległej do przedmiotowej nieruchomości.

CENA OFERTOWA: 18.050.000zł netto

Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości można uzyskać: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika  lok. 102, tel. +48 502 542 072 lub +48 607 413 337.  

Załączniki: